Κίνα Ανιχνευτής διαρροής νερού RoHS SS304 24VDC

Ανιχνευτής διαρροής νερού RoHS SS304 24VDC

Κατοικία: SS304
Έλεγχος: Χαλκός
Καλώδιο: Ντυμένο PE καλώδιο
Κίνα Αντιδιαβρωτικός αισθητήρας διαρροής 8VDC υγρός

Αντιδιαβρωτικός αισθητήρας διαρροής 8VDC υγρός

Κατοικία: SS304
Έλεγχος: Χαλκός
Καλώδιο: Ντυμένο PE καλώδιο
Κίνα Έξυπνος αισθητήρας εγχώριου νερού CE SS304 250VAC

Έξυπνος αισθητήρας εγχώριου νερού CE SS304 250VAC

Κατοικία: SS304
Έλεγχος: Χαλκός
Καλώδιο: Ντυμένο PE καλώδιο
1