Κίνα 4mA χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων

4mA χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
Κίνα DC5V χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων

DC5V χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
Κίνα SS304 χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων

SS304 χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
Κίνα Υψηλής θερμοκρασίας χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων δεξαμενών με την επίδειξη

Υψηλής θερμοκρασίας χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων δεξαμενών με την επίδειξη

Ηλεκτρική σύνδεση: Καλώδια ή προσαρμοσμένο βούλωμα
Σφραγίζοντας στόλισμα: NBR/Viton
Λιμένας πίεσης: SS304
Κίνα Έξυπνος αισθητήρας επιπέδων δεξαμενών καυσίμων ικανότητας για την καταδίωξη ΠΣΤ

Έξυπνος αισθητήρας επιπέδων δεξαμενών καυσίμων ικανότητας για την καταδίωξη ΠΣΤ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 11-33VDC ή 12VDC
Ανώτατη σειρά επιπέδων: 1800mm (100 ....... 1800mm προαιρετικά)
Εφαρμογή: Όργανο ελέγχου επιπέδων δεξαμενών καυσίμων ΠΣΤ ή GPRS
Κίνα Νήμα που τοποθετεί 4mA EXd ΙΙ χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων CT5

Νήμα που τοποθετεί 4mA EXd ΙΙ χωρητικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων CT5

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
Κίνα Αντι διαβρωτικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων DC5V SS304 RS485 χωρητικός για τη χημεία

Αντι διαβρωτικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων DC5V SS304 RS485 χωρητικός για τη χημεία

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
Κίνα Χωρητικός αισθητήρας επιπέδων δεξαμενών καυσίμων diesel cOem SS304 20mA για το όχημα

Χωρητικός αισθητήρας επιπέδων δεξαμενών καυσίμων diesel cOem SS304 20mA για το όχημα

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
Κίνα Φλάντζα ανοξείδωτου που τοποθετεί το χωρητικό αισθητήρα καυσίμων 20mA IP68 RS485

Φλάντζα ανοξείδωτου που τοποθετεί το χωρητικό αισθητήρα καυσίμων 20mA IP68 RS485

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
Κίνα Αντι διαβρωτικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων SS304 20mA χωρητικός με το μοντάρισμα νημάτων G1/2

Αντι διαβρωτικός αισθητήρας επιπέδων καυσίμων SS304 20mA χωρητικός με το μοντάρισμα νημάτων G1/2

Κατοικία: SS304
Λιμένας πίεσης: SS304
Έλεγχος: SS304
1 2